I. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo.

II. Określenie stanowiska:

Główny Księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie , w jego imieniu z-c PLW Jadwiga Marchewa , po spotkaniu w amfiteatrze przy mokrej fosie wspólnie z dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie Panem Andrzejem Karpińskim i pracownikiem Panem Jackiem Gawrysiem pragnie uspokoić mieszkańców Braniewa , że nie ma żadnego zagrożenia , w tym epizootycznego, dla ptaków pochodzącego od wody znajdującej się w fosie .

amfiteatr miejski w Braniewie

W związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi w sprawie padłych ptaków na terenie Amfiteatru Miejskiego w Braniewie informujemy o bezwzględnym zakazie dokarmiania ptactwa - kaczek i gołębi.

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO.Postępowanie prowadzone bez zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r (Dz.U. z 2019 r., poz.1843)