Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego.

Szczegółowe informacje na stronie BIP: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego

I. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie
ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo
NIP 582-160-78-00

zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup traktorka ogrodowego. (wyniki w załączeniu w ogłoszeniu na bip)

koszyk wielkanocny

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, w imieniu własnym i pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych. Niech czas spędzony w gronie rodziny będzie okazją do zadumy, wyciszenia i refleksji.

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie
Andrzej Karpiński

I. Zamawiający: Gmina Miasto Braniewo Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Rzemieślnicza 1 14-500 Braniewo NIP 582-160-78-00

II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług w zakresie odbioru i transport stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych zlokalizowanych przy ulicy Olsztyńskiej, Morskiej oraz Elbląskiej w Braniewie.