koszyk wielkanocny

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, w imieniu własnym i pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie składam najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Spędzony czas w gronie rodziny będzie okazją do zadumy , wyciszenia i refleksji.

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Braniewie
Andrzej Karpiński

kalkulator

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Gospodarki Komunalnej w Braniewie, wybrany został kandydat: Janusz Janowiak zam. Frombork. Uzasadnienie: kandydat spełniał wymagania formalne do pracy na w/w stanowisku.

biurko z kalkulatorem i dokumentami

I. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo.

II. Określenie stanowiska:

Główny Księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie.

kalkulator i dokumenty na stole

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Braniewie, do dnia 22.01.2021 r. wpłynęła jedna oferta na w/w stanowisko. Kandydat spełniał wymagania formalne jednak po przeprowadzonych rozmowach wycofał swoją ofertę.