Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie informuje, że w związku z ogłoszonym konkursem na kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Braniewie, do dnia 24.11.2021 r. nie wpłynęła żadna oferta na w/w stanowisko.

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert z dnia 4.11.2021 r. na przyłącze węzła ciepłowniczego do sieci miejskiej dla trzech lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Braniewo w budynku wielorodzinnym przy ul. Sikorskiego 28 w Braniewie, oferty złożyło dwóch Wykonawców, tj.:

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRANIEWIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

I. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Gmina Miasto Braniewo - Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo.

I. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo, NIP 582-160-78-00