Cmentarz przy ulicy Morskiej, pomiędzy ulica a rzeką Pasłęką stanowi nieruchomość o powierzchni 1,5739 ha. Przed II wojną światową cmentarz ten był cmentarzem komunalnym i taką rolę pełni do dziś. Cmentarz otoczony jest ogrodzeniem z siatki na słupkach metalowych, od strony ulicy morskiej ogrodzenie stanowi zabytkowa brama wjazdowa z kratą metalową oraz mur z kamienia z kratą metalową. Drogi wewnętrzne na cmentarzu stanowią alejki wyłożone kostką brukową. Zachowany został układ zieleni wysokiej. Cmentarz posiada jedno ujęcie letnie wody z sieci wodociągowej. Na cmentarzu jest urządzonych 3,219 miejsc grzebalnych. Cmentarz przy ulicy Morskiej w całości wypełniony jest grobami, a pochówki odbywają się do grobów istniejących,  które są przede wszytkim grobami jednopoziomowymi.

 

Image_1
Image_2
Image_3
Image_4
Image_5
Image_6
Image_7
Image_8
Image_9
Image_10
Image_11
Image_12
Image_13
Image_14
Image_15
Image_16
Image_17
Image_18
Image_19
Image_20
Image_21
Image_22
Image_23
Image_24
Image_25
Image_26
Image_27
Image_28
Image_29
Image_30