Cmentarz przy ulicy Morskiej, pomiędzy ulica a rzeką Pasłęką stanowi nieruchomość o powierzchni 1,5739 ha. Przed II wojną światową cmentarz ten był cmentarzem komunalnym i taką rolę pełni do dziś. Cmentarz otoczony jest ogrodzeniem z siatki na słupkach metalowych, od strony ulicy morskiej ogrodzenie stanowi zabytkowa brama wjazdowa z kratą metalową oraz mur z kamienia z kratą metalową. Drogi wewnętrzne na cmentarzu stanowią alejki wyłożone kostką brukową. Zachowany został układ zieleni wysokiej. Cmentarz posiada jedno ujęcie letnie wody z sieci wodociągowej. Na cmentarzu jest urządzonych 3,219 miejsc grzebalnych. Cmentarz przy ulicy Morskiej w całości wypełniony jest grobami, a pochówki odbywają się do grobów istniejących,  które są przede wszytkim grobami jednopoziomowymi.

 

Cmentarz na ulicy Morskiej