zielona rura z zaworem

W dniu 30.12.2020 r. zaproszono do udziału potencjalnych wykonawców poprzez zamieszczenie na stronie zgkbraniewo.pl oraz bip.baniewo informacji o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytania ofertowego) na:
Świadczenie usług w zakresie wykonania, napraw, konserwacji, usuwania awarii i niezbędnych modernizacji dot. instalacji wod-kan, c.w.u. oraz c.o. w budynkach i lokalach zamieszkałych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach obsługi nieruchomości gminnych.

 

Do dnia 08.01.2021 r. wpłynęły dwie oferty. W związku z nieznaczną różnicą wartości składników cenotwórczych zaproszono obydwu oferentów celem negocjacji. Ostatecznie najkorzystniejszą ofertę zaproponował Pan Jerzy Graczewski – właściciel Zakładu Remontowo Budowlanego, ul. Morska 29, 14-500 Braniewo.

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Andrzej Karpiński