Drukuj
Kategoria: Uncategorised
Odsłony: 2631

STATUT
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie – jednostki budżetowej Gminy Miasta Braniewa.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.506 z późn. zm.)
  2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 869 z późn.zm.)
  3. niniejszego Statutu,
  4. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział II

Przedmiot i zakres działania.
§ 2.


Przedmiotem działania ZGK jest świadczenie usług komunalnych należących do zadań własnych Gminy Miasta Braniewa w zakresie:

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie ZGK
§ 3.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 4.


Rozdział V
Gospodarowanie mieniem
§ 5.

Rozdział VI
Prawa i obowiązki pracowników ZGK
§ 6.


Prawa i obowiązki pracowników ZGK i pracodawcy, związane z organizacją i porządkiem w procesie pracy w jednostce, określają:

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 7.


pdfUchwala-Nr-XIII-127-19-Rady-Miejskiej-w-Braniewie.pdf

www.xxxfuckvideofree.com